Asysum, col·labora com a empresa solidària a la “FESTA SOLIDÀRIA 2015” de “FUNDE-BPW”. Se celebrarà el proper 16 de juliol a favor de la fundació ILERSIS-SHALOM

Asysum, colabora como empresa solidaria en la “FIESTA SOLIDARIA 2015” de “FUNDE-BPW”.  Se celebrará el próximo 16 de julio a favor de la fundación ILERSIS-SHALOM

ASYSUM, collaborate as solidary company in “2015 SOLIDARITY PARTY”  of  “FUNDE-BPW”.  It will be celebrate on July 16 in favor of ILERSIS-SHALOM foundation.

origin