Asysum, col·labora com a empresa solidària a la «FESTA SOLIDÀRIA 2015» de «FUNDE-BPW». Se celebrarà el proper 16 de juliol a favor de la fundació ILERSIS-SHALOM

Asysum, colabora como empresa solidaria en la «FIESTA SOLIDARIA 2015» de «FUNDE-BPW».  Se celebrará el próximo 16 de julio a favor de la fundación ILERSIS-SHALOM

ASYSUM, collaborate as solidary company in «2015 SOLIDARITY PARTY»  of  «FUNDE-BPW».  It will be celebrate on July 16 in favor of ILERSIS-SHALOM foundation.

origin